Pozdrav z praveku na Štrbskom plese

Hory, skaly a kamene boli odpradávna súčasťou posvätnej úcty našich predkov. Od praveku až dodnes v nich ľudia vnímali skrytú pamäť zeme a vesmíru, ktorá z nich neustále tvorila a tvorí spomienky na minulosť. S kameňmi sa všade na svete stretávame v rôznych funkciách a podobách – poznáme ich ako kamene božské i čertove, obetné i posvätné, hraničné i strážiace…

Kameň pripomínajúci rybu


Od praveku až dodnes sú kamene aj neodmysliteľnou súčasťou kultových miest a pohrebísk. Je pravdepodobné, že kamenné zoskupenie, ktoré vidíte pred sebou, je jedným z nich. Symbióza tvarov bludného balvana rozštiepeného prírodnými silami do majestátnej podoby má výrazný punc starovekosti, pripomínajúcej prehistorické megalitické pohrebisko. Primárnou funkciou podobných miest v takmer všetkých krajinách Európy (náš región nevynímajúc) bolo uloženie ostatkov do zeme, ale sekundárnou – nemenej dôležitou – bolo ich duchovné, kultové poslanie. Cez jednoduchý rituál vkladania drobných potravinových obiet do misiek na kameňoch si ľudia uctievali odkaz svojich predkov a kontinuitu životných cyklov človeka i celej Prírody. Ten v našom prípade vložili do symbolického dekoru v podobe vyrytej prerušovanej čiary na ľavom kameni.

Kultové miesto s tatranským vrchom Patria v pozadí

Vnímavým pozorovaním, za priaznivých svetelných podmienok, je možné zachytiť rôzne podoby bytostí živej Prírody.

Ilustračný nákres

Doprajte si preto čas, skúste na chvíľu zabudnúť na seba a všetky svoje starosti. Len sa dívajte, hľadajte svoj uhol pohľadu a širokú voľnosť aj vašej predstavivosti. Možno na vlastnej koži pocítite obrazovú reč posolstva dávnej kultúry. Podobne aj magickú moc kameňov, pretvorených mysľou a rukami pravekého umelca, na mytologický príbeh z dávnych čias. Všetky tie podoby nie sú dielom náhody !

Dendroterapia na drevenej lavičke v blízkosti stromov a pravekých kameňov

Tajomné miesto objavil Jozef Krajňák a bolo obnovené vďaka pochopeniu a materiálnej podpory Obecného úradu v Štrbe, starostu, pána Michala Sýkoru v roku 2021.

Pozdrav z praveku na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách